အိမ္မျပန္ႏိုင္တဲ့ ငွက္ကေလး - ေဆာင္းဦးလိႈင္

" Inn a ciah thei nawnlo Vansano "
Leitung mun tuamtuam ah gal ki do/kap na hang in haksat , gen theih,
gilkiang dangtak te a ding tamlawhna la ahi hi.
Khat veivei ciang bangmah zong sem thei/zo lo,
la peuh gelh in hanthon cih ciang bek mah kasep theih pen
a hih manin gelhzel sazel cih teng tawh ladawng hausim sim ta ing.
Thungetna te zong a ngei dan mah hilai lai hi,...
Kawlgam sung thau gin te kiza kha nawnlo in
Gammi khempeuh lungnuam  tawldam  ta hen
Mualtung mi te nuntak na
khangcing phungcing ta hen!

La phuak/sa/bawl/tum a vekpi in Song Oo Hlaing a hi hi.
" အိမ္မျပန္နိုင္တဲ့ငွက္ကေလး…"
စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာေနရတဲ့ ကမၻာအရပ္ရပ္ရိွ
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ရည္စူးၿပီးလုပ္ထားတဲ့
သီခ်င္းပါဗ်ာ…
တခါတေလ ဘာမွလဲမလုပ္တတ္၊သီခ်င္းေရးၿပီးနိႈးေဆာ္တာေလာက္ဘဲလုပ္နိုင္တာမို႔
ေရးလိုက္ဆိုလိုက္နဲ႔ သီခ်င္းေတြလည္းမနည္းေတာ့ဖူး…ဆုေတာင္းေတြက အရင္လိုပါဘဲေလ…
အမိျမန္မာျပည္ ေသနတ္သံေတြတိတ္လို႔
မ်ားလူတကာစိတ္ေအးခ်မ္းပါေစ
ယမ္းေငြ႔ေတြကင္းစင္လို႔
ျပည္သူေတြေပ်ာ္႐ႊင္ၾကပါေစ
တိုင္းရင္းသားေတြဘဝ
တိုးတက္သာယာလာပါေစ
၂၅.၁၁.၂၀၁၆
ေဆာင္းဦးလိႈင္
Credit;Song Oo Hlaing

Zogam
#kathelnah