Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

SAP NA ( Invitation )


You are cordially invited to attend the opening and dedication ceremony of the New General Council Office on February 9, 2018 

Address:
No.500/505, Bo Min Yaung Street, 48 Ward, North Dragon Township, Yangon, Myanmar
Yangon


MAL KUAL IDOL 2018 ( Updated )

MALKUAL IDOL 2018 Updated ( Mal Kual Idol Tomno pulak na )
Vai a kicingin zaksakna:

March 26 ni-in form la, phih pah, lutman sum tul 10 tawh ap pah, kingah hi.


Dotnop om leh phone no. te ah ahizong hih (Stephen Mang) fb. pan ahizong kingah hi.


- Malkual Idol 2018 (Thusa Pawl)
Shared by >>>Stephen Mang